DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Strategische kaders en beleid

Strategische beleggingskaders

Onze strategische beleggingskaders zijn het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. De beginselen en uitgangspunten vormen een toetssteen voor elke beleggingsbeslissing. De beleggingsbeginselen, de beschrijving van de doelstelling en de uitgangspunten voor de uitvoering en risicomanagement zijn te vinden op onze website.

Om onze financiële ambitie te realiseren wordt de manier waarop wij beleggen gekaderd door:

  • Beleggingsbeginselen (ook wel investment beliefs genoemd): hierin is vastgelegd waar en op welke wijze wij rendement willen en denken te kunnen halen. Het zijn de overtuigingen die wij hanteren over de werking van de economie en financiële markten in relatie tot onze doelstelling. De beleggingsbegin­selen zijn te vinden op onze website.
  • Uitgangspunten voor de uitvoering: deze ­leggen de organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces vast.
  • Uitgangspunten voor het risicomanagement: dit zijn de uitgangspunten voor het evalueren en bijsturen van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille en het (strategische) beleggingsbeleid.

Om invulling te geven aan deze maatschappelijke rol zetten wij verschillende middelen in om verantwoord beleggen volledig te integreren in ons beleggingsbeleid. Dit hebben wij vastgelegd in ons Verantwoord beleggen beleid:

  • Wij nemen ESG factoren mee in alle ­beleggingsbeslissingen.
  • Wij zien betrokken aandeelhouderschap ­(dialoog en stemmen) als belangrijk middel om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij beleggen.
  • Wij dragen met gerichte impact beleggingen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen terwijl wij tegelijk financieel ­rendement behalen.
  • Wij kiezen via uitsluiting ervoor om niet in specifieke landen, ondernemingen, producten, diensten en sectoren te beleggen die volgens ons niet bijdragen aan het algemene welzijn in de samenleving.

Strategisch beleid

Wij hebben een strategische portefeuillesamenstelling (SAA) vastgesteld per 2025. De strate­gische beleggingsportefeuille is onderbouwd met een door ons uitgevoerde ALM-studie in 2019. In 2021 is opnieuw een ALM-studie uit­gevoerd en is de SAA 2025 herbevestigd. In ­verband met de snel gewijzigde economische omstandigheden, besloten wij om in 2022 opnieuw een (verkorte) ALM-studie uit te ­voeren. In deze studie is getoetst of de veranderende omstandigheden (zoals de hogere rente, inflatie en dekkingsgraad) tot andere conclusies zouden leiden dan in de ALM-studie van 2021. Dit bleek niet het geval te zijn.

In 2023 zijn we daarom doorgegaan met het verhogen van de renteafdekking richting de 60%, in combinatie met het ophogen van de returnportefeuille naar 60%. Binnen de returnportefeuille wordt een betere diversificatie aangebracht door uitbreiding van hoogrentende categorieën, onroerend goed en real assets (bosbouw en infrastructuur). Dit in aanvulling op de gerealiseerde uitbreiding van private equity. Deze uitbreidingen gaan ten laste van de ­categorie aandelen.

In de volgende tabel(len) staat het strategisch beleggingsbeleid eind 2025 weergegeven.

Strategisch beleggingsbeleid
Rente en valuta afdekking
Strategische omvang
Bandbreedte
Renteafdekking (marktrente)
60%
40% - 60%
 x
   
Valuta afdekking
   
US Dollar
75%
50-100%
Britse pond
100%
 
Japanse yen
100%
 
Beleggingscategorieën 
Strategische portefeuille 2025 
Vastrentende waarden, matchingportefeuille
40,0%
Aandelen
25,0%
Vastrentende waarden, hoogrentend
15,0%
Vastgoed
10,0%
Private equity
5,0%
Real assets
5,0%
 
100%
Arrow-prev Arrow-next