IN VERBINDING MET ONZE STAKEHOLDERS

In verbinding met werkgevers

Maatwerk in dienstverlening

Ook voor werkgevers bieden we dienstverlening op maat. Onze afdeling klantenservice staat dagelijks voor werkgevers klaar om vragen via de telefoon, per e-mail of per chat te beant­woorden. Wij bieden hen ook persoonlijke ondersteuning aan in de vorm van spreekuren en presentaties voor werknemers op locatie en hulp bij financiële fitheid van werknemers. In 2023 organiseerden wij daarnaast 10 cursusdagen verspreid over het hele land voor met name HR-functionarissen bij aangesloten werkgevers.

Om onze dienstverlening verder te verbeteren en om de wensen van werkgevers te verzamelen zijn we in 2022 gestart met het voeren van individuele gesprekken met onze werkgevers. Verschillende bestuursleden en medewerkers van ons bestuursbureau gingen met werkgevers in gesprek. In 2023 zijn we deze gesprekken blijven voeren, om zo uit de eerste hand hun kijk op pensioen en onze dienstverlening te vernemen.

Ons doel hierbij is om een beter beeld te krijgen van de (pensioen)wensen en uitdagingen bij de werkgevers om hier uiteindelijk zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Zo hebben we met werkgevers gezocht naar oplossingen om het percentage Engelstalige communicatie te ver­hogen, zodat het beter aansluit op de werk­nemerspopulatie bij de werkgevers. Tevens onderzoeken we mogelijkheden om communica­tiekanalen/­-middelen bij werkgevers te gebruiken voor communicatie over pensioenen. Voor deze verschillende punten maken we gebruik van een nieuw ontwikkeld werkgeversdashboard dat inzicht geeft in de samenstelling van de deel­nemerspopulatie per werkgever. De input uit deze gesprekken resulteerde eind 2023 ook in een vernieuwd klantbedieningsconcept voor werkgevers en het aantrekken van een extra werkgeversconsulent.

Wij bezochten in 2023 ook gedispenseerde werkgevers. Naast de jaarlijkse informatiesessie worden zij nu ook individueel bezocht om wederzijds het transitieproces richting het nieuwe pensioenstelsel af te stemmen. Ook organiseerden wij in 2023 voor het eerst weer een werkgeverstafel, waarbij we met een groep werkgevers informeel beelden en wensen uitwisselen over de actuele ontwikkelingen en dienstverlening bij PME.

Ook voor werkgevers gebruiken we webinars om hen te informeren over actuele onderwerpen. Op 7 december 2023 was er een webinar, waarin Eric Uijen en Rob Dingemans (manager pensioenbeheer en -uitvoering) een toelichting gaven op de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024, de actuele rekencijfers voor 2024 en duurzaam beleggen. Vanuit de werk­gevers was Jaap Hoogland daarbij te gast. Hij is pension & reporting specialist bij Canon Production Printing. Met hem spraken we onder andere over de dienstverlening van PME en de nieuwe regels voor pensioen.

In 2023 verschenen er 4 digitale nieuwsbrieven voor werkgevers (2022: 5).

Contacten met werkgevers
2023
2022
2021
2020
2019
Telefonisch contact met klantenservice
3.954
3.916
4.918
6.240
15.920
E-mail contact met klantenservice
3.490
6.918
9.306
16.958
12.169
           
Werkbezoeken door werkgeversconsulent
291
293
231
186
334
Telefonisch contact met werkgeversconsulent
615
865
1.026
793
912
E-mailcontact met werkgeversconsulent
3.298
3.457
3.083
2.249
2.706
Videogesprek met werkgeversconsulent
58
92
98
29
-
Arrow-prev Arrow-next