VERANTWOORDING EN TOEZICHT

Reactie bestuur op oordeel verantwoordingsorgaan

Het algemeen bestuur bedankt het verantwoordingsorgaan voor het positieve oordeel over 2023 en voor de constructieve en prettige samenwerking met het verantwoordingsorgaan. Wij brengen uw dank aan het bestuursbureau voor de samenwerking over aan de mede­werkers.

Het is goed te vernemen dat u positief oordeelt over onze samenwerking en deze als transparant en professioneel ervaart. Dat is wat ons betreft wederzijds. Het bestuur ziet ontwikkeling bij de leden van het verantwoordingsorgaan. De tijd en energie die u daar insteekt, zoals u beschrijft in uw rapport, werpt zijn vruchten af en wij waarderen dat zeer..

De opmerking over het duidelijke onderscheid tussen de rol van het algemeen bestuur en van het niet-uitvoerend bestuur heeft in het algemeen en in het bijzonder in het NPS-traject onze aandacht.

Uw aanbeveling om het verantwoordingsorgaan ook bij niet-NPS gerelateerde onderwerpen, eerder in de tijd mee te nemen in ons proces van beeld- en oordeelvorming is helder. Wij blijven ernaar streven om een adviesaanvraag daar waar mogelijk eerder bij u in te dienen. Wij zullen u daarnaast eerder meenemen in ons proces van beeld- en oordeelvorming.

Wij nemen uw aanbeveling over de communi­catie-uitingen over maatschappelijk verantwoord beleggen ter harte en zullen bezien hoe de communicatie nog beter kan.

Tot slot willen wij net als vorig jaar wijzen op het belang dat het bestuur samen met verantwoordingsorgaan, sociale partners en andere stakeholders zorgdraagt voor een goede invulling van de grootschalige wijziging van het pensioen­stelsel. Met een voortzetting van de huidige samenwerking zal gezamenlijk invulling worden gegeven aan deze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij het belang van onze deelnemers en de aangesloten werkgevers steeds voorop zal staan.

Den Haag, 16 mei 2024
namens het algemeen bestuur,
Nicole Beuken, onafhankelijk voorzitter
Arrow-prev Arrow-next