VERSLAG VAN HET BESTUUR

Onze strategische koers

In ons strategisch meerjarenplan 2023-2027 hebben wij onze strategische koers en prioriteiten voor de komende jaren bepaald. Want als werknemer in de metaal- en techindustrie bouw je mee aan de toekomst van Nederland én van jezelf. Daar hoort een pensioenuitvoerder bij die meebouwt. Samen zijn wij de toekomstmakers.

Goede invoering van de nieuwe pensioenregeling heeft de hoogste prioriteit

In onze strategie wordt prioriteit gegeven aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Hiervoor is een programma ingericht voor een beheerste, tijdige en evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsel. Zodat onze deel­nemers krijgen waar ze recht op hebben en dat iedereen zich voldoende geïnformeerd voelt. Dat is cruciaal voor het vertrouwen en het draagvlak dat nodig is bij een grote ­verandering als deze.

De komst van het nieuwe pensioenstelsel is daarnaast een natuurlijk moment waarop gedispenseerde ondernemingen en werkgevers die vrijwillig bij PME zijn aangesloten hun relatie met ons opnieuw tegen het licht zullen houden. Wij zorgen ervoor dat zij goed geïnformeerd zijn over wat ons fonds ook in de toekomst voor hen te ­bieden heeft.

Inspelen op wensen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers

Wij zijn er voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Wij willen hen op maat bedienen. Daarvoor is het nodig dat wij naast hen staan en hun zorgen en wensen kennen. Dat doen we via onderzoek en data-analyse, maar ook door middel van dialoog. We zoeken deelnemers, gepensioneerden en werkgevers proactief op, zodat we nog beter begrijpen hoe onze tools en ons klantcontact voor hen van waarde kunnen zijn. 

Om onze positieve zichtbaarheid in de pers te vergroten formuleren we een proactief mediabeleid, met als doel dat we door onze stakeholders worden herkend als een fonds dat vooroploopt in innovatie en expertise en daarmee van waarde is voor de maatschappij. Een pensioenfonds waar je als betrokkene, van deelnemer tot medewerker, trots op kunt zijn. Zo vergroten we op allerlei manieren de verbinding met de mensen waarvoor we het doen.

Beleggen met financieel én maatschappelijk rendement

Een goed pensioen begint bij een goed financieel rendement in een leefbare wereld. Daarvoor beleggen we op een  verantwoorde en duurzame manier. Ook in Nederland en onze eigen sector. De metaal- en techindustrie zit in het hart van de grote transities van onze tijd. We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om onze investeringen in de eigen sector uit te breiden.

Met onze beleggingen willen we bijdragen aan een betere wereld. Bijvoorbeeld aan de energietransitie, de vernieuwing van de zorg en de verduurzaming van de industrie. Thema’s die aansluiten bij de voor­keuren van onze deelnemers en gepensioneerden. De komende periode gaan we door op de ingeslagen weg, waarbij we onze impact nog meer aantoonbaar maken.

Stevige organisatie om ambities waar te maken 

Onze ambities kunnen we alleen waar­maken met een stevige organisatie die zich blijft ontwikkelen. Daarom investeren we in onze medewerkers en bestuurders, in ons vermogen om te leren en door samen telkens weer te zoeken naar manieren waarop we ons werk nóg beter kunnen doen. We willen meer grip op onze eigen processen. Om dit aantoonbaar te maken, werken we toe naar een in control statement. Onze uitvoering moet voldoen aan de hoogste standaarden, dat geldt ook voor onze uitbestedingspartners. Door goede samenwerking maken we elkaar beter en wordt onze band sterker.

Tot slot denken we na over de risico’s van de toekomst. Daarvoor ontwikkelen we scenario’s op alle vlakken van onze bedrijfs­voering. Een in te stellen strategic advisory board gaat ons hierbij helpen. Met frisse en deskundige blikken die vanuit een veelheid aan invalshoeken en disciplines, perspectieven gaan aanreiken op onze toekomst.

Met onze strategie pakken we de uitdagingen van vandaag de dag aan en treden we met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Bij de uitvoering van onze strategie hanteren wij verschillende leidende principes. Deze principes vormen de leidraad voor de manier waar op we willen werken en handelen:

Deelnemers en
werkgevers
staan voorop

We dragen bij
aan een
betere wereld

Streven
naar eenvoud

Openheid en ambassadeurschap

Arrow-prev Arrow-next