DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Onze beleggings­portefeuille ingezoomd

Beleggen wereldwijd

We beleggen in een groot deel van de wereld, in verschillende soorten beleggingen. Daarmee spreiden we de risico’s die bij beleggen horen. En als het even kan, investeren we ook graag dicht bij huis.

Beleggingen wereldwijd naar continent
In % van totaal belegd vermogen
 
 
2023
2022
Noord-Amerika
31,7%
30,5%
Zuid-Amerika
3,3%
4,0%
Europa
56,6%
55,3%
Afrika
0,9%
1,3%
Azië
6,4%
7,6%
Oceanië
1,1%
1,3%
Totaal 
100,0%
100,0% 

Beleggen in Nederland

Wij staan positief tegenover het beleggen in Nederland om bij te dragen aan het economisch en maatschappelijk klimaat. Dit is goed voor bedrijven en de werkgelegenheid en daarmee voor de aangesloten werkgevers en deelnemers. Uiteraard blijft ook bij het beleggen in Nederland een goede verhouding tussen risico, rendement en duurzaamheid voorop staan.

In de tabel zijn onze beleggingen in Nederland opgenomen. Eind 2023 is ongeveer 14,6% van de beleggingsportefeuille in Nederland belegd. Dit is een daling ten opzichte van eind 2022 toen ongeveer 15,8% van de beleggings­portefeuille in Nederland was belegd.

Wij beleggen in Nederlandse staatsobligaties en aandelen en obligaties van Nederlandse bedrijven. De aandelen en bedrijfsobligaties in onze portefeuille zijn onder andere van de bedrijven ASML Holding NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Wolters Kluwer NV, Heineken NV, Koninklijke Philips NV, Koninklijke KPN NV, TenneT Holding BV, Alliander NV en ING Groep NV.

Andere voorbeelden van beleggingen in Nederland zijn de Nederlandse woningenmarkt en Nederlandse hypotheken. Binnen de Nederlandse woningenmarkt richten wij ons op het thema betaalbare huisvesting, waarbij voor­namelijk in het middelhoge huursegment wordt geïnvesteerd

Beleggingen Nederland naar beleggingscategorie
Bedragen (x € 1 miljoen)
In % van totaal belegd vermogen
Bedragen (x € 1 miljoen)
In % van totaal belegd vermogen
 
2023
2023
2022
2022
Staatsobligaties
1.749
3,2%
1.834
3,7%
Bedrijfsobligaties
1.532
2,8%
1.418
2,9%
Hypotheken
2.593
4,8%
2.487
5,0%
Aandelen
210
0,4%
157
0,3%
Vastgoed
1.413
2,6%
1.513
3,1%
Overig
418
0,8%
379
0,8%
Totaal in Nederland
7.915
14,6%
7.788
15,8%

Beleggen in innovatieve technologie

We investeren een deel van de premies terug in de techwereld waarvan we onderdeel zijn. We helpen ecosystemen te ontwikkelen waarbinnen bedrijven kunnen samenwerken aan nieuwe technologieën en nieuwe oplossingen.

Hierbij zetten we in op Nederlandse startende technologiebedrijven en scale-ups met groeipotentieel. Door te beleggen in Innovation Industries en DeepTechXL zijn wij in staat om een impuls te geven aan de eigen sector. Het investeringsfonds Innovation Industries werkt bijvoorbeeld samen met drie technische univer­siteiten in Nederland en een aantal Nederlandse hightech bedrijven uit onze achterban. En bedrijven zoals ASML en Philips, kennisinstelling TNO en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij dragen, net als wij, bij aan DeepTechXL. De geselecteerde bedrijven in nieuwe technologie krijgen door deze investeringsfondsen toegang tot financiering waardoor zij de kans krijgen uit te groeien tot succesvolle bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland. In 2024 starten wij een onderzoek naar de mogelijkheden en de wenselijkheid van het uitbreiden van beleggingen in de eigen sector.

Arrow-prev Arrow-next