PME-consulent. ontslag

PME-consulent. ontslag

Baan kwijt? Denk na over je pensioen

Baan kwijt? Denk na over je pensioen

Je baan verliezen is voor veel mensen een grote schok. Wat gebeurt er met mijn inkomen? Wat betekent het voor mijn pensioen? Willie Deckers had die vragen ook. PME-pensioenconsulent Diana Verschuren gaf hem de antwoorden.

Willie Deckers (64) was 42,5 jaar in dienst bij VDL Nedcar. Het bedrijf moest reorganiseren en biedt mensen die vrijwillig vertrekken, een regeling aan. Willie maakt daarvan gebruik. Zijn WW-uitkering start op 1 juli. “Mijn vraag was nog wel: wat gebeurt er met mijn pensioen?” Wie ontslagen wordt, heeft immers geen werkgever meer die premie betaalt. En de eigen inleg stopt ook. Daardoor stopt de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen wordt lager. “Mijn vrouw heeft zelf een laag pensioen”, vertelt Willie. “Dus ik had daar wel zorgen over. VDL Nedcar heeft een bijeenkomst georganiseerd met PME. Twee consulenten hebben daar precies uitgelegd wat de gevolgen van het ontslag zijn voor mijn pensioen.” 

En wat blijkt? Die zorgen zijn niet nodig, zegt pensioenconsulent Diana Verschuren. “Bij PME hebben we een regeling. Mensen die een WW-uitkering ontvangen, kunnen tijdelijk zelf hun pensioenpremie betalen. Dat noemen we vrijwillige voortzetting. Ze betalen de helft van de premie, PME betaalt de andere helft. Willie: “Ik heb daarvoor gekozen. Omdat ik zo kort voor mijn AOW-leeftijd zit, krijg ik dan maar een beperkt gat in mijn ouderdomspensioen. En het partnerpen-sioen blijft bijna even hoog als vóór mijn ontslag.”

Dat laatste is niet vanzelfsprekend voor iemand die werkloos raakt, vertelt Diana. “Als je een baan hebt en tijdens je deelname aan het pensioenfonds overlijdt, op welke leeftijd dan ook, doen we alsof je op het moment van overlijden de pensioenleeftijd al had bereikt. Daardoor krijgt de partner het gehele partnerpensioen. Dat komt omdat een deel van het partnerpensioen is opgebouwd en een deel is verzekerd. Maar als jouw pensioenopbouw stopt – bijvoorbeeld door ontslag – en je dus geen premie meer betaalt, dan is dat verzekerde deel weg. Door de vrijwillige voortzetting blijft dit verzekerde deel behouden.”

Willie is blij met de uitleg van Diana. “Ze heeft het in heel duidelijke taal uitgelegd. Natuurlijk vind ik het wel jammer dat ik mijn pensioen bij VDL Nedcar net niet heb gehaald. Maar ze bieden een goede regeling en ook mijn pensioen is nu geregeld. Dus ik kan op deze manier met een gerust hart afscheid nemen van mijn werk.”

⇩  extra online content  ⇩

Vrijwillige voortzetting en het Anw-hiaatpensioen

Voor een bepaalde groep mensen is het extra belangrijk om voor de vrijwillige voortzetting te kiezen: mensen met een Anw-hiaat-pensioen en een jongere partner.

PME-consulent Diana Verschuren legt uit waarom. “Veel partners van deelnemers hebben zelf weinig inkomen en zijn een aantal jaren jonger. Als deelnemers overlijden, ontvangen de partners PME-partnerpensioen. Dat is niet bedoeld om van te kunnen rondkomen, maar als aanvulling op het eigen inkomen van de achterblijvende partner. Daarom biedt PME het Anw-hiaatpensioen aan. Dat is een extra verzekering voor de partner: een uitkering na overlijden van de deelnemer totdat de partner zelf AOW ontvangt. Zo komt de partner niet in de financiële problemen als de deelnemer overlijdt.

Als de deelnemer zijn baan verliest en in de WW terechtkomt, loopt deze verzekering gratis door. Tot zover geen probleem. Maar zodra de deelnemer vanuit de WW met pensioen gaat, stopt de verzekering. Als de partner dan zelf niet met pensioen is, krijgt hij of zij nog geen AOW. Met andere woorden: het basisinkomen valt weg. Gelukkig is dat te voorkomen, door mee te doen met de vrijwillige voortzetting. Dan kan de Anw-hiaatverzekering doorlopen als de deelnemer vanuit de WW met pensioen gaat. En blijft de partner verzekerd van inkomen.”

TIP Diana Verschuren

Controleer of de hoogte van het partnerpensioen wel voldoende is voor je partner als jij overlijdt.
Is dat niet zo? Dan kan het afsluiten van een Anw-hiaatpensioen een oplossing zijn.

De vrijwillige voortzetting is best ingewikkeld en voor iedereen anders. Diana Verschuren: “Neem contact op met de PME-pensioenconsulent in jouw regio. Hij of zij kan precies voor je berekenen wat het je kost en oplevert.” Klik hier voor het ingeven van je postcode, zodat je meteen de contactgegevens van jouw pensioenconsulent in beeld krijgt.

Vrijwillige voortzetting, de voorwaarden: 
  • Je krijgt direct na je ontslag een WW-uitkering.
  • Je blijft deelnemen aan de PME-pensioenregeling (nu voor 70% door de hoogte van WW).
  • Je vraagt deelname aan de regeling vrijwillige voortzetting uiterlijk een jaar na de WW-datum aan.
  • Deelname kan alleen tijdens de WW/SPAWW-uitkering en voor maximaal 36 maanden.
  • De deelname stopt zodra je bij een andere werkgever aan de slag gaat.
Vrijwillige voortzetting, de voordelen: 
  • Ouderdomspensioen en partnerpensioen blijven nagenoeg intact.
  • Je betaalt de helft van de premie, PME betaalt de andere helft.
  • Je kunt de door jou betaalde premie aftrekken van de belasting.
Arrow-prev Arrow-next