PME. actueel

Nieuwe pensioenregels:
denk je mee?

Het pensioenstelsel is aan vernieuwing toe. Eind vorig jaar werden daarom in hoofdlijnen nieuwe pensioenregels afgesproken.  Een gevolg is dat de hoogte van het pensioen gaat meebewegen met de economie. Daarmee wordt eigenlijk vastgelegd hoe het nu al is. In de afgelopen jaren was de hoogte van de pensioenen immers ook onzeker en zijn we maar net ontsnapt aan pensioenverlagingen. PME kijkt, samen met de sociale partners, hoe de nieuwe regels het best kunnen worden toegepast voor PME-deelnemers. Het allerbelangrijkste daarbij is een evenwichtige verdeling tussen alle deelnemers aan het pensioenfonds. 

We willen graag weten hoe jij aankijkt tegen je pensioen en wat jouw wensen zijn. Daarom gaan we klankbordgroepen organiseren. Wil je hieraan meedoen? Laat het ons weten via magazine@pmepensioenfonds.nl. Vermeld in de mail je gegevens plus je motivatie en eventuele vragen. Alvast dank! 

Pensioenadministratie PME verhuist per 1 januari 2022 naar TKP Pensioen

Elke maand bouw je pensioen op. Dit is vanzelfsprekend en de basis hiervoor is een goede ad­ministratie en communicatie. PME besteedt deze processen uit aan een pen­sioen­uitvoeringsorganisatie. Op dit moment is dit MN Services. Vanaf  1 januari 2022 brengt PME deze dienstverlening onder bij TKP Pen­sioen. Voor jou als deelnemer verandert er in 2021 helemaal niets. In de november-editie van PME magazine vertellen we meer over  de wijzigingen die per 1 januari 2022 ingaan.

Dit vinden lezers van PME magazine

PME magazine verscheen in december 2019 in een nieuw jasje en sinds mei 2020 ook digitaal. Na zo’n grote verandering is het altijd goed om aan lezers te vragen of de vernieuwing ook bevalt. En dat blijkt gelukkig zo te zijn. De geïnterviewde PME-deelnemers geven het magazine een 7,7, dat was een 7,2. Met stip op één: complexe informatie wordt duidelijk uitgelegd. Andere pluspunten: de afwisseling van lange en korte verhalen, de vormgeving en persoonlijke artikelen. Over de online editie zijn ze ronduit enthousiast. “Je kunt makkelijk klikken vanuit de inhoudsopgave. Bij de korte verhalen lees je even waar het over gaat, en als je klikt, krijg je de rest.”

Kan het nog beter? Uiteraard. Zo mag er meer in het blad staan over pensioendilemma’s en oplossingen en meer uitleg over de dekkingsgraad. Ook zijn verhalen soms te ‘reclame­achtig’. 

De mening van onze lezers

Voor het lezersonderzoek zijn 37 PME-deelnemers geïnterviewd. Ze kregen een flinke lijst met vragen voorgelegd waarop ze uitgebreid antwoord gaven. Wat doet de redactie met de mening van onze lezers?

Papier versus digitaal

Het blad ploft niet alleen op de deurmat, het is ook te vinden op de website van PME. Hier staan aanvullingen op de artikelen in het blad, zoals foto’s, filmpjes en extra interviews. Hoewel PME lezers wil verleiden om te kiezen voor de digitale versie, zijn er deelnemers die daar niet over piekeren. “Ik wil graag de mogelijkheid blijven behouden om het blad per post te blijven ontvangen. Dat leest gewoon veel prettiger en dan pak ik het een aantal keren op.” Anderen kiezen juist heel bewust wél voor de digitale versie. “Ik krijg het alleen digitaal. Dat is veel beter. Ook vanwege duurzaamheid. (…) Je kunt extra informatie makkelijk vinden en je kunt ook eerdere uitgaves lezen.” Lof voor de online versie dus, maar sommigen hadden moeite om het blad online te vinden. Puntje van aandacht voor de redactie, die het online magazine inmiddels beter vindbaar heeft gemaakt.

Vorm…

Op de vormgeving van het magazine komen enthousiaste reacties. PME-deelnemers vinden de lay-out mooi: frisse kleuren, mooie fotografie. Ook over het papier zijn ze te spreken: niet zo glimmend. Uiteraard zijn er ook kritische noten. Zo is er iemand die de tekst bij een bepaald licht niet goed kan lezen. Deze persoon is kleurenblind en hij is vast niet de enige kleurenblinde lezer. De redactie houdt daar nu meer rekening mee in de opmaak.

…en inhoud

De meesten zijn tevreden over de onderwerpen in het blad. Ze vinden de artikelen duidelijk en begrijpelijk. Daar is de redactie uiteraard heel blij mee. Wat ook fijn is om te weten, is dat de onderwerpen in het blad lezers eraan herinneren om na te denken over hun pensioen. Maar ze vertellen ook dat ze liever nóg meer over pensioen willen lezen. Ook informatie voor jongeren vinden ze onderbelicht. De redactie neemt die feedback ter harte.

Een paar lezers vinden de artikelen te veel promotie en de verhalen te positief. “Ik blader er doorheen. (…) Er zijn een paar dingen waarvan ik me afvraag of het wel de realiteit weerspiegelt. Het is promotie voor die bedrijven zelf, die gaan zich zo positief mogelijk profileren. Ik heb er niet zo veel aan.”

Hoewel de kritiek van een enkeling komt, houdt de redactie beter in de gaten dat de inhoud niet alleen maar positief is. Daar is dit artikel alvast het eerste resultaat van.

Aanpassing pensioenopbouw en premie

De afgelopen vijf jaar bleven de pen­sioenpremie en het pensioen dat jaarlijks wordt opgebouwd, gelijk. De huidige financiële situatie van PME maakt het noodzakelijk om hierin aanpassingen te maken. Vanaf 1 januari 2021 gaat het zogenoemde opbouwpercentage omlaag van 1,875% naar 1,815% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt.

Voor iemand met een salaris van bruto € 45.000 per jaar betekent de maatregel een pensioenopbouw van € 1,50 per maand minder, ofwel € 18 per jaar.

Ook werkgevers dragen hun steentje bij. In 2021 en in 2022 gaat de pensioen­premie omhoog. Die verhoging wordt echter volledig betaald door je ­werkgever. 

Rekenvoorbeeld pensioenopbouw
 
2020
2021
Bruto jaarsalaris
€ 45.000  
45.000  
Franchise
14.554  
14.554  
Pensioengrondslag
30.446
30.446
Opbouwpercentage
1,875%
1,815%
Opbouw ouderdomspensioen
571 bruto per jaar
553 bruto per jaar

Wat te doen als je verhuist?

Ga je verhuizen binnen Nederland?

Je hoeft PME niets door te geven. Geef je nieuwe adres door aan de gemeente. Wij ontvangen de adreswijziging automatisch van je gemeente.

Verhuis je in of naar het buitenland?

Geef je adresgegevens door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) via één van de RNI-gemeenten. Wij ontvangen dan automatisch je nieuwe adres in het buitenland. Meer informatie hierover vind je op rvig.nl/brp/rni.

Arrow-prev Arrow-next