PME-consulent. beeldbellen voor pensioenadvies

PME-consulent. beeldbellen voor pensioenadvies

‘Het sloeg
direct aan’

‘Het sloeg direct aan’

Jeroen van Zunderd (47) is PME-consulent van het eerste uur. Hij kwam bij PME werken bij de start van onze consulentenservice in 2001. Sinds mei van dit jaar bieden hij en zijn collega’s iets nieuws: het pensioengesprek via beeldbellen. Hoe is het ontstaan? En hoe werkt het?

“We hadden het er binnen onze organisatie al eerder over. Om via beeldbellen deelnemers te informeren over hun pensioen. De coronacrisis bracht dit in een stroomversnelling. Toen wij in deze periode thuis werkten, merkten we dat pensioenadvies geven via e-mail en telefoon niet ideaal is. Een gesprek over zoiets belangrijks als een pensioenkeuze moet face-to-face zijn. Dat kan met beeldbellen prima. In mei 2020 zijn we ermee begonnen. Wat bleek? Het beeldbellen sloeg direct aan bij de deelnemers. De reacties waren zeer positief. Ook technisch gezien ging het in bijna alle gevallen goed. Mensen zijn tegenwoordig steeds vaardiger in online-communicatie. Ze gebruiken Skype en facetimen met hun (klein)kinderen. PME  werkt met het programma Microsoft Teams. Wie daar geen ervaring mee heeft, krijgt een beknopte instructie. Voorafgaand aan een gesprek stuur ik per e-mail een uitnodiging met een link. Op het moment van het gesprek hoef je alleen maar die link aan te klikken en het wijst zich verder vanzelf. Wel heb je een laptop of desktop nodig met een camera en de mogelijkheid van geluid. Een iPad is minder geschikt. Als consulent maak ik tijdens zo’n beeldgesprek vaak berekeningen. Door het scherm te delen kan ik deze direct met de deelnemer bespreken én indien nodig andere opties laten zien. Ook een pensioenoverzicht of een formulier kunnen we zo samen bekijken.  Je kunt met de consulenten van PME ook beeldbellen als je pensioenvragen hebt bij bijvoorbeeld echtscheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid. En een bedrijf kan een spreekuur via beeldbellen organiseren. Handig, zeker wanneer werknemers werkzaam zijn vanuit verschillende locaties. Voor wat betreft het pensioenkeuzegesprek wil ik het volgende nog kwijt. Veel deelnemers wachten met nadenken over hun pensioen tot ze zes maanden voor hun AOW-leeftijd van ons een pensioenvoorstel krijgen. Maar het is beter om eerder, ongeveer vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, een keer met de pensioenconsulent in jouw regio hierover te  praten. Misschien zijn er mogelijkheden voor vervroegd pensioen, deeltijdpensioen of deelname aan het Generatiepact. Het is belangrijk om dat tijdig, dus ruim voor je  pensioendatum te weten.” ●

Wil jij ook beeldbellen? Neem hiervoor contact op met de PME-pensioenconsulent in jouw regio. Ga hiervoor naar de contactgegevens van alle consulenten

foto: dominika van rij

Voordelen van beeldbellen

  • Het bespaart je veel tijd
  • Je bespaart reistijd en het is duurzaam
  • Ook via het beeldscherm is het gesprek persoonlijk
  • Je partner kan er makkelijk aan deelnemen
  • Het kan ook ’s avonds
  • Tijdens het gesprek kunnen formulieren en berekeningen op het scherm worden getoond
  • Het is veilig in corona-tijd.
Arrow-prev Arrow-next