Persoonlijk pensioen

Iedereen is anders. Daarom bieden we een pensioen op maat, met veel keuze-mogelijkheden. We helpen mensen bij het maken van de juiste keuzes. Door heldere taal te spreken en met persoonlijke service. Een leven lang. We trekken dagelijks door het hele land om uitleg te geven en te helpen. Dat doen we op de werkvloer, in kantines en in volle theaterzalen. En als het nodig is, komen we aan de keukentafel zitten.

Maatwerk in klantbediening

PME helpt deelnemers, gepensioneerden en werkgevers zowel digitaal als persoonlijk.  De afdeling klanteninformatie van PME staat dagelijks voor (ex-)deelnemers en gepensioneerden klaar om vragen via de telefoon of per e-mail te beantwoorden. Daarnaast biedt PME voor deelnemers die meer willen weten over hun persoonlijk pensioen gratis gesprekken aan met onze pensioenconsulenten. Tijdens gepensioneerden-bijeenkomsten gaat PME in gesprek over de actuele stand van zaken rondom het pensioen en het pensioenfonds. Tenslotte komt de digitale dienstverlening van PME naar voren op de vernieuwde website (pmepensioen.nl). In 2019 zijn twee webinars georganiseerd. Eén van de webinars ging over de dreigende verlagingen. Het andere webinar ging over de keuzes die (ex-)deelnemers kunnen maken voorafgaand aan het pensioneren.

Voor PME zijn de gepensioneerdenbijeenkomsten belangrijke momenten om met de gepensioneerden van het fonds te communiceren. In theaterzalen door heel het land gaan de uitvoerend bestuurders het gesprek aan. In 2019 stonden deze bijeenkomsten voornamelijk in het teken van de mogelijke verlaging van de pensioenen in 2020. Gedurende het jaar zag PME de bezoekersaantallen van de bijeenkomsten gestaag toenemen. In 2019 zijn er 8 bijeenkomsten geweest. Circa 4.000 gepensioneerden bezochten deze bijeenkomsten.

Voor werkgevers is persoonlijk contact mogelijk via de pensioenconsulenten en accountbeheer. Verder kunnen zij inloggen op het werkgeversportaal PME Online voor relevante werkgeversinformatie en het doen van administratieve mutaties.

Tot slot bracht PME in 2019 12 digitale nieuws­brieven voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers uit en verscheen er vier keer een PME Magazine voor deelnemers en gepensioneerden. In december 2019 verscheen het PME Magazine in vernieuwde vorm. Doelstelling hiervan is om een persoonlijker, moderner magazine te maken, welke ook digitaal beschikbaar is. Hiermee geven we ook invulling aan de doelstelling van duurzaam pensioen. Qua communicatie boodschap staan de persoonlijke verhalen en vragen van onze deelnemers en gepensioneerden centraal.

Kerncijfers klantbediening

Innovaties


Toekomstverkenner

Direct na de zomer in 2019 introduceerde PME de Toekomstverkenner. De Toekomstverkenner geeft inzicht in alle inkomsten en uitgaven wat je pensioen is als je niets doet of als je eerder wilt stoppen met werken. De Toekomstverkenner haalt data uit diverse bronnen zodat de klant binnen een kwartier inzicht krijgt. De pensioenconsulenten van PME zullen vanaf 2020 de Toekomstverkenner ook expliciet gaan gebruiken in hun gesprekken met deelnemers en werkgevers.

Nieuwe website PME

In 2019 is gewerkt aan een nieuwe website. Deze ging op 14 januari 2020 live.

Klachten en geschillen

Iedere uiting van onvrede die per brief of e-mail wordt ontvangen, wordt geregistreerd als een klacht. In totaal zijn er in 2019 159 klachten ingediend. De aard van de klachten zijn:
• klachten over de dekkingsgraad of beleggingsbeleid van PME (51);
• klachten over de pensioenuitkering (47);
• klachten over de hoogte van het pensioen (7);
• overige onderwerpen (54).


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev