Voorwoord

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

PME sloot het jaar 2019 af met een dekkingsgraad van 98,9% (2018: 97,7%). Lang zag het er naar uit dat wij de pen­sioenen in 2020 moesten verlagen. Maar omdat minister Koolmees eind 2019 de pensioen­fondsen één jaar langer de tijd gaf voor het herstel van de financiële situatie, is verlaging van de pensioenen in 2020 niet aan de orde. Dat was goed nieuws voor onze gepensioneer­den en voor ieder­een die pensioen opbouwt en heeft opgebouwd bij PME.

Wij staan achter de keuze van minister Koolmees om maatschap­pe­lijke rust en ruimte te creëren in 2020 bij de uitwerking van het – in juni 2019 gesloten – pensioen­akkoord. Hervorming van het huidige pensioen­stelsel is nodig. Dat blijkt ook uit de resultaten van afgelopen jaar. Het valt bijna niet uit te leggen aan mensen die pensioen ontvangen of opbouwen dat een bovengemiddeld hoog beleggings­rende­ment over 2019 van 18,3% niet voldoen­de is om de stijging van de verplichtingen te compen­seren.

Het pensioenakkoord

De eerste hoofdlijnen voor de hervorming van het pensioenstelsel werden bekend bij het pensioen­akkoord dat sociale partners en het kabinet in juni 2019 sloten. Naast afspraken over de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd en het vervallen van boetes bij vroegpensioen, werd ook een tijdsplanning afge­sproken voor het ver­volg. Wij vertrouwen er op dat sociale partners en het kabinet in 2020 belangrijke stappen zetten in de hervorming van het pensioenstelsel.

‘Wij willen graag bijdragen aan een positieve veran­de­ring van het klimaat’

Ontwikkelingen pensioen­uitvoering

In 2019 vernieuwden wij onze website, de portalen en introduceerden wij de Toekomstverkenner. Voor ons is het belangrijk dat wij nu en in de toekomst onze werk­gevers en deelnemers in hun behoeften voorzien met persoonlijke dienstverlening op maat en met trans­pa­rantie over de uitvoering. Dit vergt van onze eigen orga­nisatie en uitvoerder MN een moderne en flexi­bele houding en systemen. In 2019 startte hiertoe ook het IT-vernieuwings­­programma NPS van onze uit­voer­der MN. Voor PME een belangrijk programma om de ambities voor een goed, betaalbaar, duurzaam en persoonlijk pensioen te kunnen realiseren.

Klimaatakkoord

Wij willen graag bijdragen aan een positieve veran­de­ring van het klimaat. Wij committeerden ons daarom in de zomer met andere pensioen­fondsen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders aan de klimaatdoelen van het kabinet. In dit jaarverslag laten we ook zien welke initiatieven wij nemen met een positieve impact op het klimaat. Eind 2019 scherp­­ten wij onze ambities ten aanzien van CO2-uitstoot van onze beleggingen aan: in 2025 is de CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille met 50% gereduceerd ten opzichte van de eerste meting in 2015.

Nieuwe onafhankelijk voorzitter

In 2019 namen wij, na ruim acht jaar, afscheid van onze onafhankelijk voorzitter Franswillem Briet. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij in al deze jaren voor PME heeft betekend. Hij stelde zijn functie per 1 september 2019 beschikbaar om vernieuwing en diversiteit in het algemeen bestuur te bevorderen. Wij zijn dan ook zeer verheugd met onze nieuwe onafhankelijk voorzitter die op 1 januari 2020 is gestart, Nicole Beuken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat haar standvastige persoonlijkheid en ervaring in de pensioensector ons verder gaat helpen in deze uitdagende tijd. 


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next