ombudsman pensioenen. Henriëtte de Lange

ombudsman pensioenen.
Henriëtte de Lange

foto: anp

‘Ik spreek alle
pensioenfondsen
aan op hun
verantwoordelijkheid’

‘Ik spreek alle
pensioenfondsen
aan op hun
verantwoordelijkheid’

 

Al 25 jaar heeft Nederland een Ombudsman Pensioenen. Een onpartijdige klachtenbehandelaar bij wie u uiteindelijk terecht kunt met klachten over de uitvoering van uw ­pensioenregeling. Pen­sioenjurist Henriëtte de Lange (51) vervult sinds 2019 deze functie. Als er iets misgaat in iemands pensioenregeling, springt zij in de bres om te bemiddelen en zo het probleem op te lossen.

Het bureau van Henriëtte de Lange krijgt jaarlijks te maken met een kleine duizend klachten over pensioenuitvoerders. Haar secretariaat geeft veel uitleg, omdat mensen vaak niet weten dat zij eerst de klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder moeten doorlopen. Heb je die doorlopen en is het probleem nog niet opgelost, pas dan gaat ­Henriëtte de Lange (gratis) over tot bemiddeling. “Pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland voeren de pensioenregelingen over het ­algemeen goed uit. Dat geldt ook voor PME”, zegt Henriëtte. “Maar er zijn situaties waarbij het beter kan.”

Wat Henriëtte kwalijk vindt, is dat een aantal pensioenuitvoerders onvolledige en/of onduidelijke informatie verstrekt over het partnerpensioen als deel­nemers nog aan het werk zijn: “Deelnemers weten vaak niet precies hoe het zit. Dat je bij overlijden van je partner alleen recht hebt op partnerpensioen als je vóór je pensionering ­getrouwd bent of een samen­levingscontract hebt getekend. Dit leidt later soms tot verdrietige situaties.” Ook gaat het soms mis wanneer iemand bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op premievrijstelling, maar dit niet krijgt. Henriëtte: “Bij al dit soort zaken spreek ik de pensioenuitvoerders aan op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten beter voorlichten. En meer oog hebben voor individuele omstandigheden. Ik merk in de praktijk dat het erg wisselt of de uitvoerder bereid is om dit op te pakken.”

Wat is de mooiste kant van haar werk?

Henriëtte: “Als ik voor één ­persoon resultaat heb geboekt en de pensioenuitvoerder besluit aan de hand daarvan structureel zijn beleid te ver­beteren. Dan hebben we met elkaar echt iets bereikt.”  

Al 25 jaar heeft Nederland een Ombudsman Pensioenen. Een onpartijdige klachtenbehandelaar bij wie u uiteindelijk terecht kunt met klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling. Pensioenjurist Henriëtte de Lange (51) vervult sinds 2019 deze functie. Als er iets misgaat in iemands pensioenregeling, springt zij in de bres om te bemiddelen en zo het probleem op te lossen.

Het bureau van Henriëtte de Lange krijgt jaarlijks te maken met een kleine duizend klachten over pensioenuitvoerders. Haar secretariaat geeft veel uitleg, omdat mensen vaak niet weten dat zij eerst de klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder moeten doorlopen. Heb je die doorlopen en is het probleem nog niet opgelost, pas dan gaat ­Henriëtte de Lange (gratis) over tot bemiddeling. “Pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland voeren de pensioenregelingen over het ­algemeen goed uit. Dat geldt ook voor PME”, zegt Henriëtte. “Maar er zijn situaties waarbij het beter kan.”

Wat Henriëtte kwalijk vindt, is dat een aantal pensioenuitvoerders onvolledige en/of onduidelijke informatie verstrekt over het partnerpensioen als deel­nemers nog aan het werk zijn: “Deelnemers weten vaak niet precies hoe het zit. Dat je bij overlijden van je partner alleen recht hebt op partnerpensioen als je vóór je pensionering ­getrouwd bent of een samen­levingscontract hebt getekend. Dit leidt later soms tot verdrietige situaties.” Ook gaat het soms mis wanneer iemand bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op premievrijstelling, maar dit niet krijgt. Henriëtte: “Bij al dit soort zaken spreek ik de pensioenuitvoerders aan op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten beter voorlichten. En meer oog hebben voor individuele omstandigheden. Ik merk in de praktijk dat het erg wisselt of de uitvoerder bereid is om dit op te pakken.”

Wat is de mooiste kant van haar werk?

Henriëtte: “Als ik voor één ­persoon resultaat heb geboekt en de pensioenuitvoerder besluit aan de hand daarvan structureel zijn beleid te ver­beteren. Dan hebben we met elkaar echt iets bereikt.”  

Wie kan terecht bij de
Ombudsman Pensioenen?

De Ombudsman Pensioenen bemiddelt voor iedereen die via een pensioen­uitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) met pensioen  te maken heeft. Dit zijn ­deelnemers, voormalige deelnemers, ­gepensioneerde deelnemers en nabestaanden (degenen die een ­partner- of wezenpensioen ontvangen). Er zijn ook zaken waarin de Ombudsman niet bemiddelt, zoals klachten over indexatie.

Wanneer kun je terecht bij de Ombudsman Pensioenen?

Als je eerst de klachtenprocedure van je pensioenuitvoerder hebt doorlopen en jullie komen er samen niet uit. Bijvoorbeeld:

  • als jouw pensioenuitvoerder je niet (goed) informeert over een pensioenaspect dat voor jou van belang is;
  • als je een partnerpensioen verwacht, maar het niet krijgt;
  • als je bij arbeidsongeschiktheid ten onrechte geen premievrijstelling krijgt, waardoor je pensioenopbouw stopt;
  • als je in een telefoongesprek met je pensioenfonds informatie hebt gekregen die achteraf niet blijkt te kloppen en nadelige financiële gevolgen voor je heeft.

Aanbevelingen van de
Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman komt ieder jaar met een specifieke aanbeveling voor de pensioenuitvoerders. Het gaat dan om een ongewenste situatie waar relatief veel pensioengerechtigden de dupe van worden. De Ombudsman roept de pensioenuitvoerders op om hun beleid op dit punt te verbeteren.

  • In haar jaarverslag 2019 schreef Henriëtte de Lange de volgende aanbeveling: “Pensioenfondsbesturen, maak een redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.”
  • Haar aanbeveling uit het jaarverslag 2018: “Schenk meer aandacht aan redelijkheid en billijkheid bij de toekenning van partnerpensioen. De meeste problemen rond het partnerpensioen ontstaan door onduidelijke communicatie. Mensen die al langer bij een pensioenuitvoerder pensioen opbouwen, lijken zich niet bewust van het feit dat voor samenwoners lang niet altijd een partnerpensioen is verzekerd.”

Lees hier meer over de aanbevelingen van de Ombudsman Pensioenen.


Zoekgeraakt pensioen?

Weet je niet meer precies of en waar je in het verleden pensioen hebt opgebouwd? Neem dan contact op met de servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl. Het volgende is hierbij van belang.

  • Zet de namen van je voormalige werkgevers op een rijtje voordat je in contact treedt met de servicedesk. Achterhaal wanneer je daar werkte en je toenmalige leeftijd.
  • Het kan zijn dat je niet bij iedere vroegere werkgever pensioen hebt opgebouwd. De regels waren vroeger anders. Pensioenopbouw begon vaak pas op je 25ste, terwijl je bijvoorbeeld al vanaf je 15de aan het werk was.
  • Het kan voorkomen dat er bij een pensioenfonds waarbij je vroeger was aangesloten geen pensioen meer van jou staat geregistreerd. Dat kan te maken hebben met waardeoverdracht. Dit betekent dat de waarde van dat pensioen is meegenomen naar je volgende pensioenfonds.

Contactgegevens van de servicedesk van Mijnpensioenoverzicht.nl

T: 020-751 2870 (ma t/m vr 8.00–18.00 uur).
E: info@mijnpensioenoverzicht.nl
Postadres: Vergeten Pensioenen, Verrijn Stuartlaan 1F, 2288 EK Rijswijk.

Heb je een kwestie die u aan de Ombudsman Pensioenen wilt voorleggen?

Dan kun je bellen, emailen of een brief sturen naar het secretariaat:
T: 070-349 9620 (ma t/m vr 9.30–12.00 uur en 13.00–16.00 uur).
E: info@ombudsmanpensioenen.nl
Postadres: Ombudsman Pensioenen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. 

Arrow-prev Arrow-next