Nieuwe regels voor pensioen. Drie misverstanden

Zo zit
het wél!

Nieuwe regels voor pensioen. Drie misverstanden

Zo zit het wél!

Nederland heeft nieuwe regels voor pensioen. PME stapt naar verwachting op 1 januari 2026 over op deze nieuwe regels. In de media hoor je van alles over dit onderwerp. Maar klopt het wel wat er wordt gezegd? Hoog tijd om drie belangrijke misverstanden uit de weg te ruimen.

MISVERSTAND 1

‘De nieuwe regels voor pensioen zijn nergens voor nodig.
We hebben toch het beste pensioenstelsel ter wereld?’

Vergeleken met andere landen hebben we het inderdaad goed geregeld in Nederland. Er zijn zelfs landen waar mensen helemaal geen pensioen opbouwen. Wat ons stelsel zo sterk maakt? Dat iedereen die hier woont recht heeft op AOW. Dat we daarnaast pensioen opbouwen via de werkgever. En dat de overheid geen belasting heft over het geld voor die pensioenopbouw. Die zekerheden blijven gelukkig bestaan. Toch is een verbouwing hard nodig. Een belangrijke reden is dat de pensioenen lange tijd niet omhoog zijn gegaan. En dat terwijl het al jaren behoorlijk goed gaat met de economie. Dat voelt oneerlijk, zeker nu het leven steeds duurder wordt. Maar ook op andere plekken piept en kraakt het pensioensysteem. Het past niet meer bij de samenleving van nu. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioen. Ook wisselen ze vaker van baan, stoppen een tijdje met werken of beginnen voor zichzelf. De nieuwe regels passen daar beter bij.

MISVERSTAND 1

‘De nieuwe regels voor pensioen zijn nergens voor nodig.
We hebben toch het beste pensioenstelsel ter wereld?’

Vergeleken met andere landen hebben we het inderdaad goed geregeld in Nederland. Er zijn zelfs landen waar mensen helemaal geen pensioen opbouwen. Wat ons stelsel zo sterk maakt? Dat iedereen die hier woont recht heeft op AOW. Dat we daarnaast pensioen opbouwen via de werkgever. En dat de overheid geen belasting heft over het geld voor die pen­sioenopbouw. Die zekerheden blijven gelukkig bestaan. Toch is een verbouwing hard nodig. Een belangrijke reden is dat de pensioenen lange tijd niet omhoog zijn gegaan. En dat terwijl het al jaren behoorlijk goed gaat met de economie. Dat voelt oneerlijk, zeker nu het leven steeds duurder wordt. Maar ook op andere plekken piept en kraakt het pensioensysteem. Het past niet meer bij de samenleving van nu. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioen. Ook wisselen ze vaker van baan, stoppen een tijdje met werken of beginnen voor zichzelf. De nieuwe regels passen daar beter bij.

Wat weten mensen nu al?

Afgelopen najaar hebben we onderzocht wat mensen nu al weten over de nieuwe regels voor pensioen. Misschien heeft ook u daar een uitnodiging voor gekregen. Wat blijkt? Ruim 85 procent van de ondervraagden weet dat Nederland nieuwe regels voor pensioen heeft. Twee derde weet dat ook hun pensioen bij PME hierdoor zal veranderen.
Mensen zijn vooral goed op de hoogte van de dingen die gelijk blijven met de nieuwe regels voor pensioen. Bijvoorbeeld dat u nog steeds pensioen en AOW krijgt zolang u leeft. Minder bekend is dat er straks regels zijn die ervoor zorgen dat het pensioen van gepensioneerden niet te veel schommelt. De inzichten uit het onderzoek helpen ons om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Nu én als we straks overgaan op de nieuwe regels voor pensioen.

Wat weten mensen nu al?

Afgelopen najaar hebben we onderzocht wat mensen nu al weten over de nieuwe regels voor pensioen. Misschien heeft ook u daar een uitnodiging voor gekregen. Wat blijkt? Ruim 85 procent van de ondervraagden weet dat Nederland nieuwe regels voor pensioen heeft. Twee derde weet dat ook hun pensioen bij PME hierdoor zal veranderen.
Mensen zijn vooral goed op de hoogte van de dingen die gelijk blijven met de nieuwe regels voor pensioen. Bijvoorbeeld dat u nog steeds pensioen en AOW krijgt zolang u leeft. Minder bekend is dat er straks regels zijn die ervoor zorgen dat het pensioen van gepensioneerden niet te veel schommelt. De inzichten uit het onderzoek helpen ons om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Nu én als we straks overgaan op de nieuwe regels voor pensioen.

MISVERSTAND 2

 

‘Het pensioenfonds gaat speculeren met mijn pensioen.
Daardoor gaat mijn pensioen straks alle kanten op.’

PME speculeert niet met uw geld. We beleggen het, en dat doen we al jaren. Beleggen levert op de lange termijn namelijk meer op dan sparen. Natuurlijk zijn er af en toe slechte tijden op de beurs. Maar als u kijkt naar de lange termijn, dan groeit het geld. Uiteindelijk bestaat het grootste deel van uw  pensioen zelfs uit de winst die we maken op beleggingen. Daarom blijven we beleggen, ook met de nieuwe regels voor pensioen.

Dat beleggen gebeurt zorgvuldig en verantwoord, door mensen die er veel verstand van hebben. Elke dag weer kijken ze naar de kansen, opbrengsten en risico’s van beleggingen over de hele wereld. Ook onderzoeken we regelmatig hoe mensen met een pensioen bij PME aankijken tegen beleggen. En wat ze vinden van de opbrengsten en risico’s die daarbij horen. Die inzichten bepalen voor een belangrijk deel hoe we beleggen.
Wat straks wel verandert is dat we beter rekening houden met leeftijd. Voor jongeren nemen we wat meer risico, want dat levert op termijn het meeste op. Zit het even tegen, dan is er tijd genoeg om dat weer goed te maken. Hoe ouder iemand is, hoe minder risico we nemen. Zo hebben werkenden steeds meer zekerheid over het bedrag dat ze krijgen als ze stoppen met werken.

Voor gepensioneerden zijn er extra zekerheden ingebouwd. Valt het tegen met beleggen? Dan zijn we daar op voorbereid. PME heeft straks namelijk een reserve. Die kunnen we gebruiken om te voorkomen dat de pensioenen omlaaggaan. Verder helpt de tijd een handje mee. We spreiden goede en slechte beleggingsresultaten namelijk over meerdere jaren. Zo voorkomen we dat u slechte resultaten meteen voelt in uw portemonnee.

MISVERSTAND 2

 

‘Het pensioenfonds gaat speculeren met mijn pensioen.
Daardoor gaat mijn pensioen straks alle kanten op.’

ME speculeert niet met uw geld. We beleggen het, en dat doen we al jaren. Beleggen levert op de lange termijn namelijk meer op dan sparen. Natuurlijk zijn er af en toe slechte tijden op de beurs. Maar als u kijkt naar de lange termijn, dan groeit het geld. Uiteindelijk bestaat het grootste deel van uw  pensioen zelfs uit de winst die we maken op beleggingen. Daarom blijven we beleggen, ook met de nieuwe regels voor pensioen.

Dat beleggen gebeurt zorgvuldig en verantwoord, door mensen die er veel verstand van hebben. Elke dag weer kijken ze naar de kansen, opbrengsten en risico’s van beleggingen over de hele wereld. Ook onderzoeken we regelmatig hoe mensen met een pensioen bij PME aankijken tegen beleggen. En wat ze vinden van de opbrengsten en risico’s die daarbij horen. Die inzichten bepalen voor een belangrijk deel hoe we beleggen.

Wat straks wel verandert is dat we beter rekening houden met leeftijd. Voor jongeren nemen we wat meer risico, want dat levert op termijn het meeste op. Zit het even tegen, dan is er tijd genoeg om dat weer goed te maken. Hoe ouder iemand is, hoe minder risico we nemen. Zo hebben werkenden steeds meer zekerheid over het bedrag dat ze krijgen als ze stoppen met werken.

Voor gepensioneerden zijn er extra zekerheden ingebouwd. Valt het tegen met beleggen? Dan zijn we daar op voorbereid. PME heeft straks namelijk een reserve. Die kunnen we gebruiken om te voorkomen dat de pensioenen omlaaggaan. Verder helpt de tijd een handje mee. We spreiden goede en slechte beleggingsresultaten namelijk over meerdere jaren. Zo voorkomen we dat u slechte resultaten meteen voelt in uw portemonnee.


Tijdlijn


1 juli 2023

Nederland heeft nieuwe regels voor pensioen.

2023 en 2024

Werknemers en werkgevers zijn met elkaar in gesprek. Samen beslissen ze hoe PME overstapt op de nieuwe regels.

2024

Zijn werknemers en werkgevers het eens? Dan leggen ze hun afspraken vast in een zogeheten transitieplan. Zodra dat plan klaar is, hoort u van ons.


2024 en 2025

PME gaat aan de slag met de afspraken uit het transitieplan. De administratie en de systemen worden klaargemaakt voor de nieuwe regels.

Eind 2025

U krijgt alvast een schatting van uw pensioen onder de nieuwe regels. En u hoort wat die regels verder betekenen voor u.

1‌ januari 2026

PME stapt over op de nieuwe regels voor pensioen.


 

MISVERSTAND 3

‘Mijn pensioenpot kan leegraken
en dan zit ik ineens zonder pensioen.’

Met de nieuwe regels voor pensioen krijgt iedereen straks een eigen pensioenpot. Daar gaat geld in als iemand nog werkt. En er gaat geld uit als diegene met pensioen is. Daardoor denken sommige mensen dat hun pensioen op kan raken, bijvoorbeeld als ze heel oud worden. Dat is niet waar. U krijgt uw hele leven pensioen, zelfs als u 120 bent. We vullen uw pensioenpot dan gewoon telkens opnieuw aan. Goed om te weten: u krijgt ook nog steeds AOW van de overheid. Die twee dingen – pensioen en AOW – blijven dus bestaan. 

 

MISVERSTAND 3

‘Mijn pensioenpot kan leegraken
en dan zit ik ineens zonder pensioen.’

Met de nieuwe regels voor pensioen krijgt iedereen straks een eigen pensioenpot. Daar gaat geld in als iemand nog werkt. En er gaat geld uit als diegene met pensioen is. Daardoor denken sommige mensen dat hun pensioen op kan raken, bijvoorbeeld als ze heel oud worden. Dat is niet waar. U krijgt uw hele leven pensioen, zelfs als u 120 bent. We vullen uw pensioenpot dan gewoon telkens opnieuw aan. Goed om te weten: u krijgt ook nog steeds AOW van de overheid. Die twee dingen – pensioen en AOW – blijven dus bestaan. 

 
Lees verder

Meer weten over de nieuwe regels voor pensioen?
Ga naar pmepensioen.nl/nieuwe-regels.
Daar vindt u altijd de nieuwste informatie.

Arrow-prev Arrow-next