verantwoordingsorgaan. VO

Scharnierpunt tussen verleden en toekomst

Scharnierpunt tussen verleden en toekomst

Het verantwoordings­­orgaan (VO) van PME ­adviseert het bestuur over bepaalde onderwerpen. En het ­bestuur moet onder meer uitleggen aan het VO hoe zij tot bepaalde ­besluiten is gekomen.
Het VO beoordeelt dit allemaal en rapporteert hierover in het jaarverslag.

foto's: martin rijpstra

 

Jan van der Kooi

“Pensioenfondsen hebben enorm veel geld in kas, terwijl ze de pensioenen niet mogen verhogen. De lage rente speelt daarin een belangrijke rol. Bij een lage rente moet meer geld worden gereserveerd voor de pensioenen. Die lage rente is er mede door het beleid van de Europese Centrale Bank. Ook al maken fondsen nog zoveel winst met aandelen, wij zien daar nu niets van terug. Terwijl dat wel kan, het geld is er. Gepensioneerden bij PME zijn er de afgelopen jaren eigenlijk 20 procent op achteruitgegaan: de prijzen zijn gestegen, maar de pensioenen zijn niet verhoogd en in 2013 en 2014 zelfs verlaagd. 

In het nieuwe pensioenstelsel is er meer ruimte om op basis van het rendement op de beleggingen de pensioenen te ver­hogen. Dat vind ik op zichzelf goed. Ik vind het wel belangrijk – en daar ga ik mij in het VO hard voor maken – dat deel­nemers goed worden geïnformeerd. Pen­sioenfondsen moeten duidelijk maken wat het hoofddoel van het pensioen is. Namelijk: armoede voorkomen. Daarom moet het pensioenstelsel beslist solidair blijven.” ●

Jan van der Kooi (75) heeft 34 jaar bij Oldelft (NV Van Leer’s Optische Industrie) gewerkt als bedrijfsleider Technische Dienst. Na een reorganisatie is hij gaan studeren en daarna is hij de politiek in gegaan. Daarin is hij nog steeds actief. Jan is aspirant-lid van het VO en wordt in juli volwaardig lid namens de gepensioneerden.

 

Jarig Wijma

“Toen ik in 2001 aantrad, heette het nog de deelnemersraad. Die bestond uit 22 werknemersleden. Ons takenpakket was heel breed, we bemoeiden ons overal mee en hadden overal een mening over. Toen ik net was begonnen, hadden we een gesprek met De Nederlandsche Bank over de rente. Wij vroegen ons af of het wel goed zou komen met de dekkingsgraad. En: wat de gevolgen zouden zijn voor het vertrouwen van de deelnemers in de pensioenberekening. DNB zei: ‘We voeren alleen de wet uit.’ We weten nu welk negatief effect de rente heeft op de dekkingsgraad, terwijl DNB had kunnen ingrijpen.  Later kwam er naast de deelnemersraad een verantwoordingsorgaan, de voorloper van het huidige VO. We hadden toen een belangrijke rol in het opzetten van een platform voor deelnemersraden en we zorgden voor deskundigheidsbevordering. Ook namen we een motie aan tegen beleggen in de wapenindustrie. Wat nu ook weer actueel is. De overgang naar het huidige VO was wennen. Wij hoefden ons niet meer met alles te bemoeien en het PME-bestuur moest leren om verantwoording aan ons af te leggen. Er is nu een heel goede relatie met het bestuur, het  VO wordt overal in meegenomen en wordt perfect geïnformeerd. Ik laat het met een gerust hart achter.” 

Jarig Wijma (66) neemt in juli na 21 jaar afscheid van het VO. Daarin vertegenwoordigde hij de werkenden. Hij is per 1 april 2022 met vervroegd pensioen. Tot die datum werkte hij op de financiële admini­stratie bij STERTIL BV. Jarig was daar ook voorzitter van de ondernemingsraad.

Jarig Wijma

“Toen ik in 2001 aantrad, heette het nog de deelnemersraad. Die bestond uit 22 werknemersleden. Ons takenpakket was heel breed, we bemoeiden ons overal mee en hadden overal een mening over. Toen ik net was begonnen, hadden we een gesprek met De Nederlandsche Bank over de rente. Wij vroegen ons af of het wel goed zou komen met de dekkingsgraad. En: wat de gevolgen zouden zijn voor het vertrouwen van de deelnemers in de pensioenberekening. DNB zei: ‘We voeren alleen de wet uit.’ We weten nu welk negatief effect de rente heeft op de dekkingsgraad, terwijl DNB had kunnen ingrijpen.  Later kwam er naast de deelnemersraad een verantwoordingsorgaan, de voorloper van het huidige VO. We hadden toen een belangrijke rol in het opzetten van een platform voor deelnemersraden en we zorgden voor deskundigheidsbevordering. Ook namen we een motie aan tegen beleggen in de wapenindustrie. Wat nu ook weer actueel is. De overgang naar het huidige VO was wennen. Wij hoefden ons niet meer met alles te bemoeien en het PME-bestuur moest leren om verantwoording aan ons af te leggen. Er is nu een heel goede relatie met het bestuur, het  VO wordt overal in meegenomen en wordt perfect geïnformeerd. Ik laat het met een gerust hart achter.”

Jarig Wijma (66) neemt in juli na  21 jaar afscheid van het VO. Daarin vertegenwoordigde hij de werkenden. Hij is per 1 april 2022 met vervroegd pensioen. Tot die datum werkte hij op de financiële admini­stratie bij STERTIL BV. Jarig was daar ook voorzitter van de ondernemingsraad.

Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april zijn VO-leden Jarig Wijma en Hans van Rooy benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Beiden hebben zich hun leven lang actief ingezet ter verbetering van de maatschappij. Bij PME, op hun werk én natuurlijk als vrijwilliger in hun eigen woonplaats/regio.

Jarig Wijma uit Drogeham (66) was 37 jaar voorzitter van de ondernemingsraad van Stertil, 40 jaar actief bij vakbond CNV en 21 jaar lang lid van DR (Deelnemersraad)- en VO-PME. Vanuit de CNV was hij van 1998-2007 lid van de Kamer van Koophandel in Friesland en de regiokamer Noord-Nederland om zo het ondernemerschap in de regio te stimuleren. En ook het jeugdwerk had zijn warme belangstelling: verschillende provinciale en landelijke jeugdorganisaties konden jarenlang op zijn actieve deelname rekenen.
In zijn woonplaats Drogeham (gemeente Achtkarspelen) had Jarig vele rollen en functies in het christelijke basisonderwijs, en was hij betrokken bij de scholenfusie van ‘Skoalle mei de Bibel’ en ‘De Wingerd’. Hij was actief in de plaatselijke kerk en werkte aldaar mee aan de fusie van de PKN-kerk. Als penningmeester van sportvereniging Turnlust zorgde Jarig dat de financiën op orde kwamen en bleven. En ook Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema maakt al 13 jaar dankbaar gebruik van de inzet van Jarig Wijma.

Hans van Rooy uit Oudewater is namens de VOG-PME al ruim 7 jaar lid van de PME-deelnemersraad en nu het VO-PME. Hans was meer dan 30 jaar zweminstructeur bij de Oudewaterse Zwemvereniging OZV en gaf leiding aan het team vrijwilligers dat zwemles geeft. Ook is hij lid van het bestuur van openluchtzwembad SBZO  en draagt daar zorg voor de portefeuille Personeel en Organisatie.
Hans zat een aantal jaren in het Hoofdbestuur van de landelijke modelvliegclub KNVvL, waarvan hij al 40 jaar lid is. Sinds 2011 is hij voorzitter van de commissie terreinen. Samen met drie anderen zorgt hij voor geluidsmetingen, aanvragen van milieuvergunningen en geeft hij juridisch advies aan modelvliegverenigingen. Ook voerde hij overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport en de EASA (European Union Aviation Safety Agency) over het gebruik van het luchtruim door drones en modelvliegtuigen. Met betrokkenen uit vele Europese landelijke luchtvaartverenigingen wist Hans de Rooy de belangen te verenigen. Dit leidde onder meer tot de recente wijzigingen op het gebied van wetgeving voor drones en modelvliegtuigen.


 

Lees ook
Arrow-prev Arrow-next