pensioenstelsel. 3 vragen aan PME

3 vragen over pensioen­­verlaging

Pensioenverlaging is volop in het nieuws. Moeten we rekening houden met een verlaging in 2020? Of anders wellicht later? Op het moment van het drukken van dit magazine is dit nog onzeker. Maar waarom verlagen? In de afgelopen maanden ging PME met u in gesprek. Dat gebeurde samen met collega-pensioenfonds PMT in een live-uitzending via internet (webinar). Ook tijdens de gepensioneerdenbijeenkomsten stond de pensioenverlaging centraal. Met drie van de vragenstellers praatten we na. Wat vroegen zij ons? Een korte impressie.

foto: michel oehlen
Ad Hazenberg (73) 
werkte tot zijn 64ste als technisch administrateur bij Océ en ging in 2010 met pensioen
Waarom heeft de overheid zo’n grote invloed op het beleid van onze pensioenen? Dit is toch iets tussen werkgever en werknemers?

“Ik heb me vanaf het begin verdiept in mijn pensioen en ook steeds een vinger aan de pols gehouden. Een pensioen vind ik vooral een zaak tussen werk-nemers en werkgevers. Zeker sinds het vorige kabinet de rekenregels strak aanhaalde, heeft de overheid een heel dikke vinger in de pap. Te dik, vind ik. Daardoor krijgen wij zo goed als zeker nu minder pensioen. Daar stoor ik mij aan.”

PME:

De pensioenregels, door de overheid vastgelegd in de pensioenwet, bepalen de kaders waarbinnen wij als pensioenfonds moeten werken. Belangrijk, want iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de pen-sioenfondsen goed worden bestuurd en geen onnodige risico’s nemen. De overheid zorgt ervoor dat je als werknemer geen belasting betaalt over je pen-sioenpremie. Dat doe je wel over je pensioenuitkering. Daarom stelt de overheid grenzen aan de maximale pensioenopbouw. Binnen de door de overheid vastgestelde kaders (zoals de rekenrente) zijn werkgevers en werknemers vrij om samen een pensioenregeling af te spreken. 

 

foto: oscar timmers
Bernard Ligtenberg (70)
werkte bij Lucent Technologies en ontving in 2009 zijn eerste en in 2015 zijn tweede pensioenuitkering
Tijdens de bankencrisis in 2008 kwam de economie tot stilstand. Nu, ruim 10 jaar later, gaat het ons economisch voor de wind. Toch zit pensioenfonds PME in zwaar weer! Hoe kan dat?

“Op mijn 51ste werd ik ontslagen bij Lucent Technologies. Na omscholing ben ik een praktijk voor hypnotherapie begonnen. Ik werk nog steeds en krijg tegelijkertijd pensioen uitgekeerd. Ruim 30 jaar geleden leed ik pensioenbreuk toen ik naar een andere werkgever overstapte. Het was in die tijd niet mogelijk het opgebouwde pensioen mee te nemen. Dat kostte me uiteindelijk een hoop geld.”

PME:

Dat de dekkingsgraad daalt, is min of meer het gevolg van de bankencrisis waar u op wijst. Als gevolg hiervan zijn we allemaal meer gaan sparen als buffer voor slechtere tijden. Daarnaast probeert de Europese Centrale Bank de economie te stimuleren door veel geld in de markt te pompen. Als gevolg hiervan is de rente steeds verder gaan zakken. De dalende rente is er de belangrijkste oorzaak van dat PME onder de dekkingsgraad van 100% is geraakt.

foto: Ingrid van Heteren
Dick van Leeuwen (66) 
werkte tot zijn 65ste bij Jacobs Nederland B.V. en ging eind 2018 met pensioen
Zal bij een verlaging van het pensioen ook op het ingekochte partnerpensioen worden gekort?

“Ik heb bij Jacobs Nederland elf jaar in de Onder-  nemingsraad gezeten, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. Daar kwamen de pensioenen regelmatig aan bod. De situatie waarin PME zich  bevindt, is ernstig. Er dreigt een korting, zoals dat al eerder In 2013 en 2014 gebeurde. En we missen ook al de nodige indexaties. Ik vind dat de overheid aan zet is. De staatsschuld wordt gefinancierd tegen een heel lage rente, dus de staat profiteert en degenen die voor hun pensioen sparen of maandelijks op een uitkering rekenen, betalen de rekening. Dat klopt niet. En nu ik met pensioen ben, kan ik een korting op het partnerpensioen niet meer goedmaken.”

PME:

Ja, als de verlaging van toepassing is, zal deze gelden voor alle soorten pensioen. Dus ook voor het ingekochte partnerpensioen.

Actuele informatie op onze website

Er zijn drie belangrijke redenen voor de mogelijke pensioenverlaging:

1. De rekenrente is momenteel zeer laag.

2. Mensen worden steeds ouder en daar is meer pensioengeld voor nodig.

3. Pensioenfondsen moeten voldoen aan strengere overheidsregels.

De dekkingsgraad op 31 december 2019 is belangrijk. Als deze onder de 100% is, zal PME wellicht moeten verlagen. Maar dit is niet zeker. Het kabinet kan in de laatste weken van dit jaar beslissen om deze regels te veranderen. Op het moment dat dit magazine naar de drukker ging, was dit onduidelijk. Kijk daarom op www.pmepensioen.nl voor actuele informatie.

Arrow-prev Arrow-next