Samen werken aan een goed pensioen

PME is een van de oudste pensioenfondsen van Nederland. Het doel is altijd geweest: een goed pensioen voor alle werknemers in de metaal- en technologische industrie. Dat vereist lang vooruitplannen en rekening houden met verschillende economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Én: de kunst steeds op het nieuwe in te spelen.

Een reis langs negen mijlpalen.

Samen werken aan een goed pensioen

PME is een van de oudste pensioenfondsen van Nederland. Het doel is altijd geweest: een goed pensioen voor alle werknemers in de metaal- en technologische industrie. Dat vereist lang vooruitplannen en rekening houden met verschillende economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Én: de kunst steeds op het nieuwe in te spelen.

Een reis langs negen mijlpalen.

 
1
23 augustus 1947
Van start

De werkgever en de werknemer betalen beiden één gulden (circa 45 eurocent) per week. Zo wordt een pensioen opgebouwd van 10,40 gulden per jaar. Dus wie ergens langer dan 45 jaar werkt, heeft een pen­sioenuitkering van ongeveer 468 gulden per jaar: iets minder dan het gemiddelde salaris tijdens zijn loopbaan.

 
2
1954
Ook de vrouwen

Ook vrouwelijke werknemers moeten deelnemen aan het pensioenfonds. Daarmee is PME eerder dan de Nederlandse overheid, die getrouwde vrouwen pas in 1956 handelingsbekwaam vindt. Voor die tijd mogen getrouwde vrouwen bijvoorbeeld geen eigen betaalrekening hebben of werken. In 1954 stijgt het aantal vrouwelijke PME-deelnemers van 20 naar 526.

 
3
1965
Wel/geen pen­sioen?

In onze sector wer­ken zo'n 20.000 zogenoemde gastarbeiders uit 62 landen. Is het nodig dat zij pensioen opbouwen in Nederland? Het idee is namelijk dat ze maar één of twee jaar in Nederland blijven. Dat loopt ­anders en nu, in 2022, ontvangen velen van hen een pensioen van PME, na jarenlange trouwe dienst in de bedrijfstak.

 
4
1971
Een vrouw in het bestuur

Voor het eerst wordt een vrouw lid van het fondsbestuur. Daarmee is PME een van de eerste. Toch zal het nog vijftig jaar duren voor er evenveel mannen als vrouwen in het bestuur zitten.

 
5
1998 en 2003
Vroegpensioen

Naast de VUT-regeling komt er een vroegpensioenregeling voor deelnemers die na 1952 zijn geboren. In 2003 wordt die regeling aangepast: het ­ouderdomspensioen en vroegpensioen komen samen in één ­regeling. De pensioenleeftijd is dan 62 jaar, maar eerder of later met pensioen kan ook. Op zijn vroegst met 55 jaar en uiterlijk met 70 jaar. Ook een grote wijziging: het uiteindelijke pensioen wordt niet meer gebaseerd op het laatstverdiende loon, maar op het gemiddelde loon tijdens de loopbaan.

 
6
2008-2010
Naar MN

Grote impact heeft de keuze voor MN, het bedrijf dat vermogens­beheerders voor PME selecteert en monitort. Dat gebeurt in 2008. In 2010 neemt MN ook de pensioenuitvoering (pensioenadministratie en -communicatie) in beheer.

 
7
2019-2022
Investeren in de eigen ­sector

PME investeert 75 miljoen euro in Innovation Industries, boven op een eerdere inves­tering van 25 miljoen. In 2022 in­ves­teert PME 25 miljoen euro in DeepTech NL. Het zijn investeringen in de eigen sector om bedrijven en start-ups te steunen die hoogwaardige en duurzame technologie ontwikkelen.

 
8
2022
Naar TKP

PME stapt voor de pensioenuitvoering over van MN naar TKP. Een grote operatie, maar zo kan het fonds beter mee in alle (toekomstige) ontwikkelingen. Het vermogensbeheer blijft bij MN.

 
9
2023-2027
Nieuw pensioenstelsel

PME maakt zich helemaal klaar voor het nieuwe pen­sioenstelsel. Lees hier meer.

Arrow-prev Arrow-next