verantwoordingsorgaan. VO

Communicatie over nieuwe pensioenstelsel wordt spannend

Wat gebeurt er met mijn inleg? Hoeveel zekerheid krijg ik in het nieuwe pensioenstelsel? Het zijn zomaar twee vragen die laten zien hoe belangrijk het is dat PME zijn leden informeert. Hub Wetzels en Harco Meijer zitten in het verantwoordingsorgaan (VO). Wat vinden zij van de communicatie door PME?

foto: erik van der burgt

 

Hub Wetzels

“Het is van heel groot belang dat PME goed communiceert met zijn deelnemers en pensioengerechtigden. Zeker nu. Het vertrouwen in de pensioensector is verder gedaald, mede door de onzekerheid over pensioenverlaging en alle publiciteit daaromheen. Door goed en tijdig te communiceren over de oorzaken en oplossingen kun je dat vertrouwen hopelijk weer herstellen. Ik vind dat PME veel dingen goed doet. Tot begin dit jaar werden de bijeenkomsten voor gepensioneerden druk bezocht. Helaas gooide corona roet in het eten. In oktober is de eerste online variant geweest.

Voor de werkenden is er de Toekomstverkenner: toekomstverkenner.nl/pme/, die hen helpt om beter zicht te krijgen op wat ze later willen en nodig hebben. Ik vind dat een mooi instrument. Deelnemers die vlak voor hun pensioen zitten, kunnen terecht bij de pensioenconsulent. Dat is echt een gesprek op maat over iemands persoonlijke situatie en wensen.

De communicatie over het nieuwe pensioenstelsel wordt spannend. Er is nog weinig bekend. Al met al vind ik dat PME best goed communiceert. En vergeet niet, PME heeft bijna 166.000 deelnemers die nu pensioen opbouwen en ongeveer hetzelfde aantal pensioengerechtigden. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.”

Hub Wetzels (71) vertegenwoordigt in het VO van PME de pensioengerechtigden. Voordat hij met pensioen ging, was hij corporate risk & insurance manager bij Océ.

 

foto: mirjam van der linden

 

Harco Meijer

“Ik ben weleens naar zo’n bijeenkomst voor gepensioneerden geweest. Het verraste me hoe open PME daar was naar de deelnemers. Dat is het bestuur ook naar het verantwoordings-orgaan. Die open en eerlijke communicatie over het beleid en de resultaten is ontzettend belangrijk. Deelnemers sparen jaren voor hun pensioen. Die pensioengelden geven ze in vertrouwen aan PME. Doordat PME duidelijk communiceert over wat er met de inleg gebeurt, houden zij hopelijk dat vertrouwen.

De communicatie naar jongere deelnemers kan nog wel wat beter, denk ik. Voor hen is het pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Ik denk dat de inzet van ­vernieuwende media daarbij kan helpen. En er is nu, begrijp ik, zelfs een speciale website voor jongeren: nuietsdoenaanjepensioen.nl.

Deelnemers informeren over het nieuwe pensioenstelsel wordt een uitdaging. De overheid heeft een aantal principiële keuzes gemaakt. De pensioenfondsen moeten die verder uitwerken. En voor een bepaalde groep moet er een overgangsregeling komen. Daarover gaan de sociale partners zich de komende jaren buigen. Hoe dat in de praktijk gaat werken, hangt ook af van hoe de beleggingsresultaten en de rente zich ontwikkelen. PME heeft daarop zelf beperkt invloed. Voor de beeldvorming maakt dat niet uit: PME is namelijk wel degene die tegen­vallers zal moeten communiceren.” 

Harco Meijer (48) zit namens de werkende deelnemers van PME in het VO. Hij werkt als lead engineer bij Airbus.

 

Harco Meijer

“Ik ben weleens naar zo’n bijeenkomst voor gepensioneerden geweest. Het verraste me hoe open PME daar was naar de deelnemers. Dat is het bestuur ook naar het verantwoordings-orgaan. Die open en eerlijke communicatie over het beleid en de resultaten is ontzettend belangrijk. Deelnemers sparen jaren voor hun pensioen. Die pensioengelden geven ze in vertrouwen aan PME. Doordat PME duidelijk communiceert over wat er met de inleg gebeurt, houden zij hopelijk dat vertrouwen.

De communicatie naar jongere deelnemers kan nog wel wat beter, denk ik. Voor hen is het pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Ik denk dat de inzet van ­vernieuwende media daarbij kan helpen. En er is nu, begrijp ik, zelfs een speciale website voor jongeren: nuietsdoenaanjepensioen.nl.

Deelnemers informeren over het nieuwe pensioenstelsel wordt een uitdaging. De overheid heeft een aantal principiële keuzes gemaakt. De pensioenfondsen moeten die verder uitwerken. En voor een bepaalde groep moet er een overgangsregeling komen. Daarover gaan de sociale partners zich de komende jaren buigen. Hoe dat in de praktijk gaat werken, hangt ook af van hoe de beleggingsresultaten en de rente zich ontwikkelen. PME heeft daarop zelf beperkt invloed. Voor de beeldvorming maakt dat niet uit: PME is namelijk wel degene die tegen­vallers zal moeten communiceren.”

Harco Meijer (48) zit namens de werkende deelnemers van PME in het VO. Hij werkt als lead engineer bij Airbus.

 

foto: mirjam van der linden

 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zestien leden. Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van PME. Meer informatie: pmepensioen.nl/verantwoordingsorgaan

Lees ook
Arrow-prev Arrow-next