Financiële positie

Dekkingsgraad eind 2021 108,3%

De actuele dekkingsgraad is de maatstaf voor de actuele financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen van een fonds. De actuele dekkingsgraad van PME op 31 december 2021 was 108,3%. Dit betekende dat de dekkingsgraad in 2021 sterk is gestegen; eind 2020 was de dekkingsgraad 97,6%. De hoogte van de marktrente en de rendementen op de beleggingen zijn de belangrijkste factoren die de hoogte van de dekkingsgraad bepalen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden per maandeinde over de laatste twaalf maanden. Deze beleidsdekkingsgraad steeg van 92,3% eind 2020 naar 103,2% eind 2021.

Pensioenen blijven gelijk in 2022

Onze dekkingsgraad is in 2021 gestegen naar 108,3%. Dit betekent dat de pensioenen in 2022 gelijk blijven. Gezien de uitzonderlijke economische situatie verlengde minister Wiersma de – eind 2019 geïntroduceerde – vrijstellingsregeling met een jaar. Wij maakten twee jaar achter elkaar gebruik van deze regeling, waardoor een verlaging van de pensioenen kon worden voorkomen. Omdat de actuele dekkingsgraad eind 2021 hoger is dan 104,3% hoeven wij eind 2021 geen gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Omdat op 1 januari 2022 geen verhoging van de pensioenen mogelijk is, bedraagt de zogenoemde indexatie-achterstand ten opzichte van de indexatie-ambitie voor deelnemers inmiddels 25,37% en voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 21,03%.

Indexatieperspectief in komende jaren

Onze dekkingsgraad is in 2021 gestegen en dat is goed nieuws. Heel lang is de dekkingsgraad te laag geweest, zo laag dat we volgens de bestaande regels in 2020 en 2021 de pensioenen hadden moeten verlagen. Door gebruik te maken van de vrijstellingsregeling was dit uiteindelijk niet nodig.

Onderdeel van de nieuwe wetgeving rondom het nieuwe pensioenstelsel is een versoepeling van de regels rondom het verlagen en verhogen van de pensioenen tot het moment van de echte overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Nu de dekkingsgraden bij pensioenfondsen weer stijgen, neemt de roep om indexatie van de pensioenen begrijpelijkerwijs ook weer toe. Volgens de huidige regels mag een pensioenfonds bij een beleidsdekkingsgraad van 110% gedeeltelijk weer indexeren. In de conceptwetgeving rondom het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel al verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% is. Aan het einde van het eerste kwartaal 2022 werd deze beleidsdekkingsgraad wel bereikt. Zodra het kan, willen we niets liever dan de pensioenen verhogen. Een besluit daartoe moet aan allerlei voorwaarden voldoen en we moeten rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Als het herstel van de financiële situatie doorzet, hopen wij snel het moment te bereiken dat indexeren wél kan. Maar het moet dan evenwichtig zijn, voor alle generaties, dus voor jong én oud.

We weten dat over niet al te lange tijd het nieuwe pensioenstelsel ingaat, waarbij het totale vermogen van het pensioenfonds verdeeld gaat worden over alle deelnemers bij het pensioenfonds (ook de gepensioneerden). Iedereen heeft daarna een eigen aandeel in het pensioenvermogen van het fonds, oftewel een eigen pensioenpot. Voor het eerlijk verdelen van het vermogen over al die persoonlijke pensioenpotten is een bepaalde richtdekkingsgraad nodig. De richtdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij het fonds kan ‘invaren’ in het nieuwe pensioenstelsel zonder daarbij de pensioenen te moeten verlagen. Die richtdekkingsgraad is per pensioenfonds verschillend en is afhankelijk van de afspraken die sociale partners in de sector gaan maken over de nieuwe pensioenregeling, over het aanhouden en vullen van een solidariteitsreserve en over compensatiemaatregelen voor bepaalde groepen. Die richtdekkingsgraad ligt ergens tussen de 95% en 110%.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2021. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next