Vooruitblik

Vooruitblik

Het bestuur stelde in 2020 het nieuwe strategische meerjarenplan 2020 – 2025 vast. Om de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, besloot het bestuur om de eigen organisatie verder te versterken. Deze versterking wordt in 2021 vormgegeven. 

…in 2025…

Goed

 • is onze ambitie over het pensioenresultaat realistisch en haalbaar
 • kennen we de behoeften van werkgevers en deelnemers  
 • is onze regeling eenvoudig, goed ­uitlegbaar en uitvoerbaar
 • voldoet onze moderne pensioenuitvoering aan de wensen van stakeholders en is deze klaar voor het nieuwe stelsel
 • is onze beleggingsportefeuille ingericht om ook in het nieuwe stelsel voldoende rendement te halen tegen beheerste risico’s

Persoonlijk

 • is onze klantbediening verregaand -gedigitaliseerd, én is er – indien gewenst – ruimte voor persoonlijk contact
 • verdiepen deelnemers zich in pensioen bij belangrijke life-events en maken zij bewuste keuzes
 • waarderen onze deelnemers onze -informatiemiddelen en kanalen. En is het vertrouwen in PME vergroot
 • zien en voelen werkgevers pensioen als een waardevol onderdeel van de -arbeidsvoorwaarden en zien zij PME als een goede partner en dienstverlener

Duurzaam

 • wordt PME gezien als een betrokken aandeelhouder die bedrijven aanspreekt op negatieve impact op natuur of samenleving
 • wordt PME gezien als een duurzaam fonds en is de CO₂-uitstoot van onze portefeuille t.o.v. 2015 met 50% teruggebracht
 • is onze positieve impact beleggingsportefeuille gegroeid naar € 3 miljard
 • verloopt de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille volgens de -routekaart

Betaalbaar

 • hebben we de vastgestelde kaders toegepast en zijn de ambitie en premie voor pensioen in evenwicht
 • zijn onze kosten per beleggingscategorie nog steeds onder het gemiddelde (NL) marktconforme niveau
 • zijn onze kosten voor pensioenuitvoering verlaagd tot het gemiddelde niveau van onze peers

…in 2025…

Goed

 • is onze ambitie over het pensioenresultaat realistisch en haalbaar
 • kennen we de behoeften van werkgevers en deelnemers  
 • is onze regeling eenvoudig, goed ­uitlegbaar en uitvoerbaar
 • voldoet onze moderne pensioenuitvoering aan de wensen van stakeholders en is deze klaar voor het nieuwe stelsel
 • is onze beleggingsportefeuille ingericht om ook in het nieuwe stelsel voldoende rendement te halen tegen beheerste risico’s

Persoonlijk

 • is onze klantbediening verregaand -gedigitaliseerd, én is er – indien gewenst – ruimte voor persoonlijk contact
 • verdiepen deelnemers zich in pensioen bij belangrijke life-events en maken zij bewuste keuzes
 • waarderen onze deelnemers onze -informatiemiddelen en kanalen. En is het vertrouwen in PME vergroot
 • zien en voelen werkgevers pensioen als een waardevol onderdeel van de -arbeidsvoorwaarden en zien zij PME als een goede partner en dienstverlener

Duurzaam

 • wordt PME gezien als een betrokken aandeelhouder die bedrijven aanspreekt op negatieve impact op natuur of samenleving
 • wordt PME gezien als een duurzaam fonds en is de CO₂-uitstoot van onze portefeuille t.o.v. 2015 met 50% teruggebracht
 • is onze positieve impact beleggingsportefeuille gegroeid naar € 3 miljard
 • verloopt de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille volgens de routekaart

Betaalbaar

 • hebben we de vastgestelde kaders toegepast en zijn de ambitie en premie voor pensioen in evenwicht
 • zijn onze kosten per beleggingscategorie nog steeds onder het gemiddelde (NL) marktconforme niveau
 • zijn onze kosten voor pensioenuitvoering verlaagd tot het gemiddelde niveau van onze peers

Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next