column. Eric Uijen

Inflatie

foto: michel heerkens

We zitten in de nadagen van de coronacrisis en kampen nog steeds met de gevolgen hiervan. Daarbovenop kwam de inval van Rusland in Oekraïne. Met als gevolg menselijk leed, onbetrouwbare gasleveringen en extreme inflatie. Door al deze gebeurtenissen daalden de aan­delenbeurzen. Toch steeg de rente, onder andere om de inflatie te beperken. En de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen stegen mee. 

Met al deze onrust in het achterhoofd debatteert men in Den Haag over het nieuwe pensioenstelsel. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe stelsel meer balans biedt. En dat het eerlijker is voor alle deelnemers, jong én oud. Er zijn straks minder buffers nodig. Dit wil zeggen dat er bij de overgang naar het nieuwe stelsel niet onnodig geld wordt opgepot. Er komt meer geld vrij voor de pensioenen. Ik hoop daarom dat de invoering ervan niet te lang blijft liggen. 

Gelukkig begrijpt het kabinet dat onze deel­nemers gebukt gaan onder enorme inflatie. Daarom heeft het de AOW met tien procent verhoogd en een energieplafond aangekondigd. Wat ook helpt: we verhogen de pensioenen voor de tweede keer in een half jaar tijd. Deze keer met 6,2 procent. Op de wat langere termijn zorgt het nieuwe pensioenstelsel voor meer rust en stabiliteit. En dat is meer dan welkom. Want zo kunnen we met PME op naar een volgend jubileum!

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME

 

colofon. 


PME magazine
is een uitgave van het PME Pensioenfonds.
Het wordt verspreid onder de aangesloten werkgevers, deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds en overige relaties van PME.  
PME Pensioenfonds magazine@pmepensioen.nl 
Productie en eindredactie Van Luyken, Haarlem
Tekst Suus van Geffen 
Vormgeving www.curve.nl, Haarlem 

Arrow-prev Arrow-next