PME. actueel

Belangrijkste wijzigingen in de pensioenreglementen

per 1 januari 2022
  1. De vaste eindleeftijd van het wezenpensioen wordt 25 jaar. 
  2. Tijdens onbetaald verlof kan de pensioenopbouw alleen volledig of niet worden voortgezet. 
  3. De keuze voor een kwartaalbetaling naar een niet-SEPA-land vervalt.
  4. Een WIA-excedentuitkering loopt door tot het einde  van de maand waarin de wettelijke WIA-uitkering eindigt. 
  5. Voor deelnemers geboren vóór 1950 wordt de ingangsdatum van het nabestaandenpensioen gelijkgetrokken met  de overige deelnemers.
  6. De aanvullende regeling tijdelijke risicodekking partner- en wezenpensioen over het variabel salaris vervalt. 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen die gaan over pensioenkeuzes en de bepaling van het pensioengevend salaris. Ga voor meer informatie naar: pmepensioen.nl/deelnemer/pensioen-uitgelicht/

Betaaldata pensioenen

• do 16 december • do 20 januari • wo 23 februari  • wo 23 maart • do 21 april • ma 23 mei • do 23 juni

Arrow-prev Arrow-next